Mentor i praksis

Mentor i praksis er skrevet til virksomhedsmentorer, der yder hjælp og støtte til personer, som skal tættere på arbejdsmarked eller uddannelse.Mentor i praksis af Kristine Poulsen

 

Med Mentor i praksis bliver du guidet igennem et typisk mentorforløb fra den første kontakt til afslutningen af et forløb. Bogen tager udgangspunkt i praksis, med eksempler og cases fra det virkelige liv. Typiske udfordringer og dilemmaer bliver behandlet, og bogen igennem er der spørgsmål til overvejelse for dig som mentor og jer som mentorvirksomhed, således at du/I bliver klædt på til at løse opgaven – til bedste for alle involverede parter.

 

Systematikken og den tydelige struktur gør det muligt også at bruge Mentor i praksis som opslagsværk, hvis du for eksempel står over for en konkret situation, du har brug for mere klarhed omkring.

 

Bogen vil være oplagt at bruge som fælles redskab for jobcentre og virksomheder.

 

 

Bogen kan købes hos Saxo via linket her -> Mentor i praksis
eller hos Trykværket via linket her -> Mentor i praksis