Brug for et professionelt punch?

En coach er en professionel sparringspartner, der hjælper dig med at sætte en personlig udviklings- og forandringsproces i gang. Konsulentfirmaet Kristine Poulsens coaching tager altid udgangspunkt i det, der virker, og hjælper dig bl.a. med at:

•    afklare værdier, visioner og mål
•    afklare personlige og faglige kompetencer
•    afklare styrker og udviklingsområder
•    at sætte mål og nå dem
•    at skabe en plan, der sikrer dig de ønskede resultater

Resultatet for den enkelte er større tilfredsfred og glæde – og glade og tilfredse medarbejdere giver bedre resultater.

Hvad koster det?
Et coachingforløb består som udgangspunkt af mindst 4 samtaler. Ud over samtalerne er der mulighed for sparring på mail mellem samtalerne.

Prisen for 4 samtaler, inkl. værktøjer og mail-sparring er kr. 3.600.

Du kan også købe et klippekort med 10 coachsamtaler og bruge dem over tid. Et klippekort koster kr. 8.000.

Enkeltstående samtaler koster kr. 1.000 pr. samtale.

 


Metoder, der kvalificerer møder samt refleksion og læring
Værktøjer til at håndtere involvering af mange medarbejdere i udviklingsprocesser
Metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder
Metoder til brug af anerkendende kommunikation