Hvad er egentlig en proceskonsulent?

Den systemiske proceskonsulent tager udgangspunkt i den systemiske tænkning, som er et holistisk tankesæt til at foretage analyser og gennemføre forandringer. Systemisk tænkning står i modsætning til traditionelle analyse-metoder, der bryder systemet ned i enkeltdele.


Jeg ser på helheden og på sammenhænge. Hvordan er relationerne i teamet/gruppen og i virksomheden? Hvordan hænger din og virksomhedens evne til forandring i takt med omverdenen sammen med det system, jeres organisation udgør?

 

Med udgangspunkt i de specifikke forhold i din virksomhed, kobler jeg – i dialog med jer – teori og praksis, så I får øje på andre sammenhænge, hvor nye ideer kan opstå. Samtidig får I en række konkrete redskaber, der kan bringe jer konstruktivt videre i forandringsprocessen.


Øgede kommunikative kompetencer via viden om coaching, videndeling og feedback
Indsigt i organisatorisk læring og udvikling
Kendskab til innovative og kreative processer
Grundlæggende indføring i den systemiske tankegang, teori og praksis